Posts Tagged ‘song’

A beautiful song in AbhOgi: thanga ratham vanthathu veedhiyilE

November 24, 2016

தங்கரதம் வந்தது, வீதியிலே,
ஒரு தளிர்மேனி வந்தது தேரினிலே
மரகதத் தோரணம்அசைந்தாட
நல்ல மாணிக்க மாலைகள்கவிபாட

செவ்விள நீரின்கண் திறந்து
செம்மாதுளையின்மணி வாய் பிளந்து
முளைவிடும் தண்டில்கோலமிட்டு மூவருலா வந்த காலங்கள் போலே
தங்கரதம் வந்தது

மாங்கனிக் கன்னத்தில், தேனூற சிறு மைவிழிக்கிண்ணத்தில்மீன் ஆட
தேன் தரும் போதைகள், போராட
தேவியின்பொன் மேனி தள்ளாட ஆட
இருவரும்:- தங்கரதம் வந்தது

THANGA RATHAM VANTHATHU VEETHIYILEY – movie: Kalai Kovil (கலைக்கோயில்)

Scrap of life, 160914

September 26, 2014

It’s amazing to see what tiny scraps of feathers have song, and life, in them. Sitting on a twig, with his ratty little tail,this little bird still called loud enough to get my ear.

IMG_1270

I clicked him, and got a few more “Cheep” thrills, before he flew off into the wide world of Nature, where he belongs.

IMG_1267

Song Sparrow, Forest Park, 160914.

The complete Indian National Anthem

September 10, 2014

Though not greatly impressed by the self-conscious “I am a star singing” rendition of the singers…it’s still a very beautiful poem, and very rarely does one hear all the stanzas sung (just like many other national anthems, I suspect!)

The translation is very good, too.

Now, if we could translated the emotion of pride that we feel into less corruption, lesser litter, less unkindness towards our fellow citizens(and less apathetic acceptance of all these)….that would make for a better India.

Love is all around

February 11, 2014

Here are the words:

Wet Wet Wet – Love Is All Around Lyrics
Send “Love Is All Around” Ringtone to your Cell
Songwriters: PRESLEY, REG
I feel it in my fingers
I feel it in my toes
Love is all around me
And so the feeling grows

It’s written on the wind
It’s everywhere I go,
So if you really love me
Come on and let it show

You know I love you, I always will
My mind’s made up by the
Way that I feel
There’s no beginning,
There’ll be no end
’cause on my love you can depend

I see your face before me
As I lay on my bed
I kinda get to thinking
Of all the things you said, oh yes I did
You gave your promise to me and I
Gave mine to you
I need someone beside me
In everything I do,

You know I love you, I always will,
My mind’s made up by the
Way that I feel
There’s no beginning,
There’ll be no end
’cause on my love you can depend

Got to keep it moving

Oh It’s written in the wind
Oh everywhere I go, yeah, oh well
So if you really love me, love me, love me
Come on and let it show
Come on and let it show
Come on and let it
Come on and let it (come and let it show, baby)
Come on, come on, come on let it show baby
Come on and let it show
Come on and let it show, baby
Come on and let it showv

A catchy song…from start to Finnish!

June 29, 2013

here

is the Wiki about this lilting song….and here’s the video:

The video contains the lyrics and the translation, too…delightfully done.

KTB gets creative!

May 24, 2013

We usually sing when we are in the car.

Here’s her own positive spin on “Jamaican Farewell”!

She said she’d just made it up 🙂 We were quite thrilled!

How a song led me to an amazing creature!

May 23, 2013

I was listening to this song (OK, it must be pretty old hat for most of you,but I was listening to it for the first time:

so I decided to look up the

MANTIS SHRIMP

and wow, it’s a fearsome creature…and all the factoids mentioned in the song are mentioned in the Wiki, too!

I just want to know HOW it was determined that cavitation bubbles can contain temperatures up to a 1000 deg Kelvin…who does that kind of research, and what implements are used to do it? Anyone who has any clue…let me know…

Wonderful lyrics

February 21, 2013

The lyrics:

Kuch To Log Kahenge
Of course, people will talk
Logon Ka Kaam Hai Kehna
That’s what they do…talk
Chhodo Bekaar Ki Baaton Mein
Forget it.. this useless topic
Kahin Beet Na Jaaye Raina
Might waste the entire night away
Kuch To Log Kahenge
Of course, people will talk
Logon Ka Kaam Hai Kehna
That’s what they do..talk

Kuch Reet Jagat Ki Aisi Hai
The way of the world is such
Har Ek Subah Ki Shaam Hui
That every morning has an evening
Tu Kaun Hai Tera Naam Hai Kya
“Who are you? What’s your name?” (they ask)
Seeta Bhi Yahan Badnaam Hui
Even Seeta (Rama’s wife, known for her chastity and purity) was maligned here
Phir Kyon Sansaar Ki Baaton Se
Then…why do the words of the world
Bheeg Gaye Tere Naina
Make your eyes wet?\

Kuch To Log Kahenge
Logon Ka Kaam Hai Kehna

Humko Jo Taane Dete Hain
Those who blame us
Hum Khoyen Hai Inn Rang Raliyon Mein
Saying, we are lost in these pleasures
Humne Unko Bhi Chhup Chhup Ke
We’ve seen them, too, quietly
Aate Dekha Inn Galiyon Mein
Visiting these same places
Yeh Sach Hai Jhoothi Baat Nahin
This is true, it’s not a falsehood
Tum Bolon Yeh Sach Hain Na
Tell me, is it not true?

Kuch To Log Kahenge
Logon Ka Kaam Hai Kehna

The hypocrisy of moral judgement is beautifully brought out in this song….

The Song of the Song Sparrow…

February 7, 2013

This morning, I went to drop Boodi Ma at her day care, and walked back in the cold, crisp weather…and looked up when I heard the song. Well, actually, the Song. For it was the

SONG SPARROW:

 photo DSC00520.jpg

here is the Wiki info

about the Song Sparrow.

song sparw prng 060213 stl photo DSC00517.jpg

What a wonderful thing it is, when a creature has “song” as a part of both its common and scientific name (Melospiza melodia)! Indeed, its melodious song is lovely to hear, especially in the crisp, clear, cold air.

The wiki says, about the song…

The male of this species uses its melodious and fairly complex song to declare ownership of its territory and to attract females.

The Song Sparrow’s song consists of a combination of repeated notes, quickly passing isolated notes, and trills. The songs are very crisp, clear, and precise, making them easily distinguishable by human ears. A particular song is determined not only by pitch and rhythm but also by the timbre of the trills. Although one bird will know many songs—as many as 20 different tunes with as many as 1000 improvised variations on the basic theme, unlike thrushes, the Song Sparrow usually repeats the same song many times before switching to a different song.

Song Sparrows typically learn their songs from a handful of other birds that have neighboring territories. They are most likely to learn songs that are shared in common between these neighbors. Ultimately, they will choose a territory close to or replacing the birds that they have learned from. This allows the Song Sparrows to address their neighbors with songs shared in common with those neighbors. It has been demonstrated that Song Sparrows are able to distinguish neighbors from strangers on the basis of song, and also that females are able to distinguish (and prefer) their mate’s songs from those of other neighboring birds, and they prefer songs of neighboring birds to those of strangers.

Other birds such as mockingbirds are not able to effectively imitate the Song Sparrow’s song.

I’m amazed that the Mockingbird is not able to imitate this bird’s song…I have heard them imitating SO many birdsongs!

The song made my morning a happy one, and I returned home with a song in my heart, too!

Donde esta Santa Claus?

December 24, 2012

It’s Christmas Eve…Silvesterabend…and here’s one of my favourite children’s songs.

here

are the lyrics.

Mamacita, donde esta Santa Claus?
Donde esta Santa Claus?
And the toys that he will leave?
Mamacita, oh, where is Santa Claus?
I look for him because it’s Christmas Eve.

I know that I should be sleeping,
But maybe he’s not far away,
Out of the window I’m peeping,
Hoping to see him in his sleigh.

I hope he won’t forget
to clack his castinet,
And to his reindeer, say,
“Oh Pancho, Oh! Vixen, Oh! Pedro, Oh! Blitzen,”
Ole! Ole! Ole!
cha cha cha.

Mamacita, donde esta Santa Claus?
Oh! Where is Santa Claus?
It’s Christmas Eve.
Mamacita, donde esta Santa Claus?
I look for him because it’s Christmas Eve.
I know that I should be sleeping,
But maybe he’s not far away,
Out of the window I’m peeping,
Hoping to see him in sleigh.

I hope he won’t forget
to crack his castinet,
And to his reindeer, say,
“Oh Pancho, Oh! Vixen, Oh! Pedro, Oh! Blitzen,”
Ole! Ole! Ole!
cha cha cha.
Mamacita, donde esta Santa Claus?
Oh! Where is Santa Claus? It’s Christmas Eve.
It’s Christmas Eve. It’s Christmas Eve. It’s Christmas Eve.
Alright, Mamacita. I’ll go to sleep now. It’s Christmas Eve……

Merry Christmas, and happy holidays, everyone!